Ženski učenički dom Dora Pejačević nalazi se blizu centra Zagreba, na lokaciji lako i brzo dostupnoj većini školskih centara i fakulteta u Zagrebu. Dom je vrlo solidno opremljen, kapaciteta 120 mjesta, odnosno 39 trokrevetnih soba s balkonom.
Učenički dom Dora Pejačević,dom učenika,ženski učenički dom,ženski dom,smještaj u domu,smještaj učenika,zenski dom,odgojno-obrazovna ustanova,smještaj učenica,pedagogija,učenice,dom u Zagrebu,učenički dom Zagreb,dom za srednjoškolke,dom za srednju školu,srednja škola,fakultet,boravak u domu,ženske,djevojke,djevojački dom,djevojački školski dom,dom za djevojke,zagrebački učenički dom,domijada,boravak za učenice,smještaj djevojaka,dom u Maksimiru,Zagreb Maksimir,školovanje,dom škola,dom fakultet,učenička skrb,prijave za dom,predbilježbe za učenički dom,dom Kennedyjev trg,Dora Pejačević dom,sobe za učenice,sobe učenici,učeničke sobe,upisi u dom,odgajatelji,odgoj učenica,predavači,liječnici,odgajanje učenica,samoodgajanje,pedagoški uvjeti,radna kultura
U domu radi medicinska sestra koja se svakodnevno brine o zdrastvenom prosvjećivanju i odgoju učenica uz povremeno angažiranje stručnih suradnika i u suradnji sa školskom liječnicom. Medicinska sestra vodi brigu o zdravoj prehrani učenica kao i o njihovom zdravlju općenito.
Radni dan u domu traje 24 sata i u skladu s tim je organiziran rad u domu kroz slijedeće programe: Program odgoja i obrazovanja u 6 odg. skupina realizira se kroz mentorski rad, izborni program i posebni program. Mogućnosti izražavanja pružaju se učenicima kroz rad sportskih, kulturnih i drugih grupa, kao: rukomet, stolni tenis, plivanje, aerobik, video grupu, odlascima u kazalište i posudbom knjiga u domskoj knjižnici. Organiziraju se izleti izvan Zagreba, sudjelije se na Domijadi, gradskoj i državnoj, na likovnoj koloniji u Bedekovčini, zabave uz prigodne proslave i programe za Božić, Valentinovo, maškare i ostalo prema iskazanom interesu učenica. Program ostvaruju i dva suradnika u radu noću i jedna medicinska sestra.
Program prehrane- kuhinja- 5 djelatnika: Glavna kuharica, dvije kuharice, dvije pomoćne kuharice, ekonom. Program smještaja: Na tri kata je 39 soba. Sve su trokrevetne. U Domu rade 24 zaposlenika, od kojih su 7 odgajatelji. Odgajateljsko vijeće čine slijedeći djelatnici: Ravnatelj, pedagog, šest odgajatelja, dva suradnika u odgojnom radu i medicinska sestra.
Učenicki dom "Dora Pejacević" je odgojno-obrazovna ustanova od posebnog društvenog interesa. Namijenjen je ucenicama koje se školuju izvan mjesta stalnog boravka. Dom je namijenjen učenicama srednje škole; u izuzetnim slučajevima studenticama; ponekad i polaznicama raznih seminara, tečajeva i ekskurzija. Učenicama (štićenicama) Doma pružaju se usluge smještaja, osiguranja optimalnih uvjeta za učenje, kreativno korištenje slobodnog vremena; stvaraju se uvjeti za njihov odgoj i obrazovanje. Nastoji se da Učenicki dom kvalitativno dopunjuje porodični i školski odgoj, a značajan je kao faktor socijalizacije.
Organizacijom odgojno-obrazovnom djelatnošću i angažmanom svih sudionika (ravnatelja, odgajatelja, stručnog suradnika, zdravstvenog djelatnika, tehničkog osoblja, vanjskih suradnika-razni predavači, liječnici, D.Z. Hirčeva itd.) Dom je djelovao kao važan faktor odgajanja, samoodgajanja i preodgajanja svojih štićenica, te je potpuno realizirao zadatke i aktivnosti. Osiguravši optimalne životne, radne, društvene i pedagoške uvjete za stjecanje općeg i stručnog obrazovanja učenica radilo se, obavljanjem svakodnevnih individualnih i zajedničkih zadataka, na razvijanju opće životne i radne kulture.
Na planu interakcije učenica sa sredinom radilo se na adaptacionom programu, upućivalo ih se na prihvaćanje raznih vještina, znanja, stavova, vrednota, te ostalih iskustava potrebnih za djelovanje u sredini u kojoj žive. Često smo pokušavali utjecati na psihičke procese koji održavaju odnos učenica prema pojavama što ih okružuju, te prema vlastitim doživljajima, kao i zadovoljenje primarnih i sekundarnih potreba.
Učenički dom Dora Pejačević, Zagreb